Chính sách bán hàng của EFP

 • 05-05-2023

Chính sách bán hàng minh bạch. Mang lại giá trị thực tiễn cho nhu cầu từng khách hàng.

1. Chính sách sản phẩm:
 • Tinh thần cải tiến công nghệ thường niên, kiểm soát chất lượng hàng hóa.
 • Đa dạng hóa loại hình sản phẩm, để khách hàng của EPE Foam Packaging hiển nhiên có nhiều sự lựa chọn hơn.
 • Đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật, đáp ứng dung sai cho phép.
 • Hoàn toàn trung thực trong sản xuất, cam kết giá trị hàng hóa.
2. Chính sách giá:
 • Hệ thống giá bán của EPE Foam Packaging được xây dựng trên quy cách sản phẩm, sản lượng đặt hàng, khoảng cách địa lý giao hàng, quá trình thanh toán... của từng khách hàng cụ thể.
 • Tiêu chí kiểm soát chặt chẽ nguyên liệu đầu vào. Nhắm đến mục đích mang lại sản phẩm đạt chuẩn với giá cực tốt cho khách hàng.
 • Giá bán ra luôn được rà soát và cập nhật thường xuyên.
3. Chính sách phân phối:
 • Hướng đến đối tượng khách hàng công nghiệp và các nhà phân phối phục vụ cho khách hàng công nghiệp.
 • Có hệ thống phân tích giá bán cho nhà phân phối cho đến khách hàng trực tiếp.
 • Luôn hỗ trợ vận chuyển cho nhà phân phối.
 • Tạo cán cân thị trường lành mạnh.
 • Bảo đảm tinh thần cùng nhau phát triển.
4. Chính sách bảo hành đổi trả:

EPE Foam Packaging nêu cao tinh thần hợp tác, quy định rõ trong Chính sách đổi trả hàng.


Bài viết gần đây